dimarts, 25 d’octubre del 2022

                                   GRUPS TREBALL COOPERATIU              

 


Donam la benviguda a Na Victòria, practicant, que es quedarà amb nosaltres aquest trimestre.


                                                         NOM DE CLASSE  I PORTA.

                                            Els/Les esportistes.